CS WEB Logo

24.02.2014

Vylepšite Google Mapy

Vylepšite Google Mapy

Slovensko je jedna zo siedmich krajín, v ktorých bola počas uplynulých dní spustená funkcia Map Maker. Vylepšovať Mapy Google už tak môžu aj slovenskí používatelia.

Aktualizovať a vylepšovať mapové dáta Slovenska už môžu aj samotní používatelia Máp Google. Umožní to Map Maker. „Cieľom je presnejšie zmapovať lokality, pre ktoré nie sú k dispozícii podrobné mapové podklady a kde môžu pomôcť práve vedomosti a skúsenosti miestnych obyvateľov,“ informoval Google na svojej internetovej stránke.

Map Maker umožní vytvoriť nový objekt, napríklad budovu, park, či školu. Zakresliť alebo dokresliť sa dá cesta, rieka, trať, možná je i zmena ich názvu. Doplniť alebo upraviť sa dajú aj detaily, napríklad otváracie hodiny či povrch cesty.

„Slováci vďaka Map Makeru majú šancu ešte viac zdokonaliť slovenské mapy. Môžu tak uľahčiť orientáciu miestnym i zahraničným návštevníkom,“ uviedol Google. Samotnému uverejneniu príspevkov prechádza proces schvaľovania a identifikovanie možných duplicít a spamu.

Podrobnejšie informácie o funkcii Map maker si môžete pozrieť na tejto internetovej stránke: www.google.sk/mapmaker.

Autor: Michal Paška