CS WEB Logo

Profil spoločnosti

Creative Solution pôsobí na trhu od roku 2002. Od vtedy prešla firma vývojom a ustálila sa na trhu grafického designu, reklamy a softvérových aplikácií. Snažíme sa čo najefektívnejšie využívať všetky vedomosti, skúsenosti a zručnosti nášho pracovného potenciálu, ktorým ponúkame klientovi komplexné služby. Garantujeme našu maximálnu flexibilitu z pohľadu stále sa meniacich potrieb a požiadaviek našich zákazníkov.

Zákazníkom chceme ponúkať súčasné i budúce svetové know-how, tím motivovaných špičkových kreatívnych špecialistov a partnerstvo založené na profesionalite, kvalite, spoľahlivosti a obojstrannej dôvere. Chceme vytvárať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Načúvame potrebám zákazníka, definujeme nutné zásahy, rozbiehame tvorivý proces a vydláždime cestu jeho úspechu. V každej oblasti našej činnosti zákazníci vedia, že môžu očakávať odborníkov, ktorí majú záujem na riešení ich problémov a hrdo nesú zodpovednosť za svoju prácu.

Creative word cloud
Where the world meets solution.

Dlhoročné skúsenosti, vysoká produktivita a kreativita, osobný prístup, dôsledné zvládnutie a využívanie moderných technológií garantujú našim zákazníkom vysokú protihodnotu za vynaložené prostriedky.

Cieľom je porozumenie zákazníkom a ich potrebám tak, aby konečné riešenie spĺňalo všetky ich požiadavky a predstavy. Snažíme sa byť vždy o krok vpred pred konkurenciou, čo nie je profitom len pre nás, ale aj pre našich klientov. Budúcnosť našich klientov je aj našou budúcnosťou. A to je základným hnacím mechanizmom našej spoločnosti.

Spokojný klient je pre nás najlepšou reklamou.

Pomáha nám vytvoriť dobré meno našej spoločnosti.