CS WEB Logo

25.08.2012

Nová éra prináša nové logo

Nová éra prináša nové logo

Ako vyzerá si môžete pozrieť vo fotografii, ktorá je súčasťou tohto článku. Stránka blogs.technet.com informuje, že Microsoft nové logo uvádza v čase, keď sa na trh dostanú nové produkty spoločnosti. Ide napríklad o Win­dows 8 či Win­dows Pho­ne 8. Nechýbajú však ani no­vé služ­by pre Xbox či nová verzia ba­lí­ka Of­fi­ce.
Microsoft uviedol, že sa začína jeho nová éra. Logo by malo vizuálne predstavovať nový začiatok. „Značka Microsoft predstavuje oveľa viac ako logá alebo názvy produktov. Máme šťastie, že každý deň hráme úlohu v živote viac ako miliardy ľudí.“

Autor: www.michalpaska.sk